!! HIER KAN JE EEN OVERZICHT VAN DE VRIJE PLAATSEN VINDEN                                  HANDLEIDING

Wie kan aanmelden?
Aanmelden kan voor alle inschrijvingen van:
 • kinderen van geboortejaar 2022
 • kinderen die de lagere school in Holsbeek-Dorp zullen aanvatten in september 2024
 • anderen kinderen die graag van school willen veranderen
Voor kinderen die al ingeschreven zijn in een school, hoef je niets te doen.

Wanneer moet ik aanmelden?
Meld je kind aan tussen 27 februari 2024 9u en 19 maart 2024 16u.

Moet ik mijn kind aanmelden?
Als je je kind niet aanmeldt, kan je het voor het schooljaar 2024-2025 pas in een Holsbeekse kleuter- of lagere school inschrijven vanaf 23 mei 2024.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden. 
Alle Holsbeekse kleuter- en lagere scholen doen mee. Je vindt een overzicht hier.
We raden je aan je kind aan te melden voor meerdere scholen, zo vergroot je de kans dat je kind plaats heeft. 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?
Jazeker! We raden je zelfs aan meerdere scholen van voorkeur op te geven. 
Als je maar één school opgeeft en er kon geen plaats toegewezen worden, dan moet je wachten tot de vrije inschrijvingsperiode om je kind ergens in te schrijven.

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies? 
Zet de scholen in volgorde van je keuze. Het systeem tracht je een plaats toe te kennen in de school met je grootste voorkeur.
Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.
Wanneer je een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, dan blijft je kind op de wachtlijst van deze school tot en met 6 oktober 2024 voor een kind dat niet geboren is in 2022 en tot en met 30 juni 2025 voor een kind dat geboren is in 2022
Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat je je kind toch nog in deze school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met je op.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?
Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt is niet van belang om de rangschikking te bepalen. 
Je kan dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om je kind aan te melden. 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?
Je hebt het rijksregisternummer van je kind nodig om aan te melden. 
Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van je kind en kan je terugvinden op een kids-ID of een klevertje van de mutualiteit. 
Je kan ook terecht op het gemeentehuis van je woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van je kind erop kan vermelden. 
Heb je geen rijksregisternummer stuur dan een mail naar aanmelden@holsbeek.be en wij bezorgen je zo snel mogelijk een aanmeldingsnummer om je kind alsnog aan te melden voor een school.

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen? 
Neen, je kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor je hebt aangemeld.

Hoeveel vrije plaatsen zijn er? 
De vrije plaatsen vind je hier.

Welk adres geef ik op?
Het domicilieadres van het kind. Dit zal gebruikt worden als ordeningscriterium. 
Aan de ordeningscriteria moet voldaan zijn binnen tien kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste kalenderdag na afsluiting van de aanmeldingsperiode, dus op 29 maart 2024. 
Indien na deze periode het domicilieadres niet correct lijkt te zijn, dan wordt de aanmelding geannuleerd en zal u pas tijdens de vrije inschrijvingen je kind kunnen inschrijven. 

Hoe worden de plaatsen toegewezen?
Elke school bepaalt het maximum aantal leerlingen per klas. De plaatsen worden als volgt ingenomen:

 • Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeel hebben voorrang. 
 • De overblijvende plaatsen worden aangevuld door de aangemelde kinderen met de eerste voorkeur van de school. Wanneer er meer aangemelde kinderen zijn dan vrije plaatsen, wordt de plaats toegewezen aan de kinderen die het dichtst bij de school wonen. Per schoolvoorkeur wordt de kortste wandelafstand berekend. De berekening gebeurt via Geopunt/Google Maps.
Wat als ik geen computer of internet heb?
Neem dan contact op met één van de scholen tijdens de schooluren. Zij zullen je zeker verder helpen.

Wat als ik toch nog ergens problemen heb tijdens het aanmelden?
Voor eerstelijnshulp kan je steeds eerst terecht bij de school van jouw voorkeur tijdens de schooluren.
Kan je op de school niet terecht, stuur dan een mail naar aanmelden@holsbeek.be en zij helpen je zo snel mogelijk verder.

Wanneer krijg ik melding van het resultaat van mijn aanmelding?
Dit zal tussen 10 en 16 april zijn. Indien je tijdens het aanmelden een e-mailadres opgaf dan krijg je hierop een e-mail met de verdere instructies voor het effectief inschrijven van je kind. Gaf je geen e-mailadres op dan ontvang je een brief.

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?
Dit betekent dat er voor je kind voor die school op dit ogenblik geen plaats is. Je staat wel op de wachtlijst van de school.
De plaats op de wachtlijst is geldig tot en met 6 oktober 2024 voor een kind dat niet geboren is in 2022 en tot en met 30 juni 2025 voor een kind dat geboren is in 2022.

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was? 
Je kan terecht bij de initiatiefnemer via aanmelden@holsbeek.be. De initiatiefnemer zal je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen (ODI).
Indien je dan nog steeds vindt dat je weigering onterecht was, kan je je wenden tot de Commissie Leerlingenrechten.

Hoe is de ombudsdienst inschrijvingen samengesteld en wat zijn haar taken?

Samenstelling
 • Een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat
 • Een vertegenwoordiger aangeduid door de geleding ‘ouders’ uit de schoolraad van het katholiek onderwijs en het gemeentelijk onderwijs
 • Een neutrale voorzitter
Taken
 • klachten of vaststellingen over  technische fouten of  zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing.
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure
 • oordelen bij betwisting over de correcte berekening van de afstand
 • indien nodig ouders doorverwijzen naar de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Wat met mijn privacy?
Zie privacytekst.